suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Ansökan om befrielse från... - Befrielse från anslutning till vattentjänstverks...

  • Utskrivbar blankett

Man kan ansöka om befrielse från anslutning till vatten- och avloppsnätet.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Helsinfors stad
Område Helsingfors
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 4.6.2020