suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Ansökan om avvikelse i fråga om behandling av avloppsvatten

  • Utskrivbar blankett

Ansökan ska alltid innehålla:

  • blankett för avvikelse från kraven på behandling av avloppsvatten
  • situationsplan som visar läget för byggnader, behandlingssystem och utloppsplatser för avloppsvatten ...
Läs mer
Blankettens leveransuppgifter

Sibbo kommun, Miljöövervakningsenheten
PB 7
04131 Sibbo

Basuppgifter

Ansvarig organisation Sibbo kommun
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 28.8.2020