suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Ansökan om att få servera alkoholdrycker

Ansvarig organisation: Regionförvaltningsverket
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Ansökan om att få servera alkoholdrycker.

Område: nationell (inte Åland)

Blankettens leveransuppgifter

Regionförvaltningsverkens registratorskontor


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.