suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Ansökan om att bli rådgivare i systemet för jordbruksrådgivning, blankett 443sv

  • Utskrivbar blankett

Rådgivningstjänster enligt systemet för jordbruksrådgivning (Råd 2020) kan tillhandahållas av godkända rådgivare. För rådgivningen betalas en ersättning till rådgivningstjänstens producent.

Du kan ans ...

Blankettens leveransuppgifter

Livsmedelsverket, ”Systemet för jordbruksrådgivning”
PB 100

00027 Livsmedelsverket

Lämna in ansökan med till hörande bilagor in första hand per e‐post till Livsmedelsverkets registratur: kirjaamo@ruokavirasto.fi

Basuppgifter

Ansvarig organisation Livsmedelsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 12.3.2021