suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån

Ansökan om anvisning av anslag för att anställa en arbetslös arbetssökande

  • Utskrivbar blankett

Arbets- och näringsbyrån kan anvisa statliga ämbetsverk eller inrättningar anslag för lönekostnaderna för att anställa en arbetslös arbetssökande. För att sysselsättningsanslag ska beviljas, förutsätt ...

Basuppgifter

Ansvarig organisation Arbets- och näringsbyrån
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Arbets- och näringsbyrån
Uppdaterad: 25.5.2020