suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Ansökan angående fiskefartygs registreringstillstånd, kvarhållande av registerutrymme, avregistrerin

  • Utskrivbar blankett

På blanketten ansökas om angående fiskefartygs registreringstillstånd, kvarhållande av registerutrymme, avregistrering eller ändring.

Basuppgifter

Ansvarig organisation NTM-centralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 25.5.2020