suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Ansök om inteckning

  • Utskrivbar blankett

Om du vill utnyttja en fastighet eller arrenderätt som säkerhet för ett lån, måste du ansöka om inteckning. Du kan också fylla i en elektronisk inteckningsansökan på Fastighetsöverlåtelsetjänsten.

Blankett

Blankett ID: E3021

Blankettens leveransuppgifter

Lantmäteriverket / Inskrivningsärenden
PB 3300
65101 Vasa

https://turvaviesti.maanmittauslaitos.fi/
skicka sekretessbelagda handlingar via tjänsten Turvaviesti.

inskrivningsarenden@lantmateriverket.fi
om handlingen i original inte behövs.

Kontaktuppgifter

Användarstöd

Kundservice (mån-fre 9.00–16.15)
+358 295301120 
(lna/msa)
eller kundservice@lantmateriverket.fi

Basuppgifter

Ansvarig organisation Lantmäteriverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 26.7.2021