suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Ansök om inskrivning av särskild rättighet

  • Utskrivbar blankett

En särskild rättighet är en mindre omfattande rättighet än äganderätten och tillhör någon annan än fastighetens ägare. Ansökan skickas till Lantmäteriverket.

Blankettens leveransuppgifter

Lantmäteriverket / Inskrivningsärenden
PB 3300
65101 Vasa

inskrivningsarenden@lantmateriverket.fi
om handlingen i original inte behövs.

https://turvaviesti.maanmittauslaitos.fi/
skicka sekretessbelagda handlingar via tjänsten Turvaviesti.

Bilagor och länkar till ytterligare information

Kontaktuppgifter

Användarstöd

Kundservice (mån-fre 9.00–16.15)
+358 295301120 
(lna/msa)
eller kundservice@lantmateriverket.fi

Basuppgifter

Ansvarig organisation Lantmäteriverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 1.9.2021