suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Ansök om Helsingforstillägget - Helsingforstillägget för sysselsättning

  • Utskrivbar blankett

Skicka den ifyllda ansökan med bilagor via den krypterade förbindelsen: https://securemail.hel.fi till: helsinkilisa@hel.fi. Bilagorna ska vara i PDF- eller JPG-format, eller utskrivna och skickade per post till: Helsingforstillägget, Näringslivsavdelningen, PB 20, 000999 Helsingfors stad.

-Om arbetsgivaren också ansöker om lönesubvention, gör hen det före hen ansöker om Helsingforstillägget o ...

Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 30.9.2023