suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lantmäteriverket

Ansök om ändring av inteckning

  • Utskrivbar blankett

Inteckningar som sinsemellan har samma företräde eller följer direkt på varandra i företrädesordningen, kan sammanslås till en enda inteckning. Ett nytt pantbrev ges över den sammanslagna inteckningen ...

Läs mer

Blankett

Blankett ID: E3025

Blankettens leveransuppgifter

Lantmäteriverket/Inskrivningsärenden
PB 3300
65101 Vasa

inskrivningsarenden@lantmateriverket.fi
om handlingen i original inte behövs.

https://turvaviesti.maanmittauslaitos.fi/
skicka sekretessbelagda handlingar via tjänsten Turvaviesti.

Kontaktuppgifter

Användarstöd

Kundservice
+358 295301120 
(lna/msa)
eller kundservice@lantmateriverket.fi

Basuppgifter

Ansvarig organisation Lantmäteriverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lantmäteriverket
Uppdaterad: 26.7.2021