suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Anmälan -ordnandet av yrkeskompetens utbildningen

  • Utskrivbar blankett

Utbildaren ska lämna kursanmälan till tillsynsmyndigheten 10 dygn före kursens början.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 13.5.2020