suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Anmälan -ordnandet av yrkeskompetens utbildningen

Ansvarig organisation: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Tjänsten erbjuds på: finska

Utbildaren ska lämna kursanmälan till tillsynsmyndigheten 10 dygn före kursens början.


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.