suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälan -ordnandet av yrkeskompetens utbildningen

  • Utskrivbar blankett

Utbildaren ska lämna kursanmälan till tillsynsmyndigheten 10 dygn före kursens början.

Tjänster

Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 31.1.2023