suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Anmälan om verkställande för bekämpning av rotticka

Ansvarig organisation: Finlands skogscentral

Avverkaren måste se till att rotticka bekämpas i samband med gallringar och förnyelseavverkning på mineral- och torvmark på området med risk för rotticka från början av maj till slutet av november. En anmälan om verkställande lämnas in till Skogscentralen.

Blanketten skickas till kemerahakemukset(at)metsakeskus.fi eller per post till Skogscentralens kontor. Se noggrannare anvisningar i länken för ytterligare information.

Område: nationell (inte Åland)

Blankettens leveransuppgifter

Finlands skogscentral Per e-post till kemerahakemukset(at)metsakeskus.fi eller per post till Skogscentralens kontor.

Användarstöd

Användarstöd för utskrivbara blanketten:

Skogscentralens kundtjänst
+358 29432407 
(lna/msa)
eller kundtjanst@skogscentralen.fiBilagor och länkar till ytterligare information

I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.