suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Anmälan om isolering av patienter

Ansvarig organisation: Social- och hälsovårdsministeriet

Anmälan till regionförvaltningsverket om isolering och fastspänning av patienter

(mentalvårdslagen 22 f § 4 mom.)


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.