suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Anmälan om borttagning av RS-begränsning

Ansvarig organisation: Lantmäteriverket
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

När det anmälda RS-förfarandet i ett bostadsaktiebolag eller ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag upphör ska den som förvarar skyddsdokumenten anmäla detta till Lantmäteriverket. Den i registret införda förvararen av skyddsdokument ska anmäla att anteckningen om RS-begränsning ska upphöra.

Den som förvarar skyddsdokumenten ska uppge ägare, pantsättningar och eventuella utmätningsanteckningar eller säkringsåtgärder för de aktielägenheter som den stiftande ägaren har sålt vidare. Lantmäteriverket tar bort RS-begränsningen i registret på tjänstens vägnar samtidigt för ifrågavarande aktielägenheter. För dessa anmälningar används ansökningar för att registrera äganderätt, pantsättning och begränsning.

För de aktielägenheter som fortfarande är i en stiftande ägares ägo ska den som förvarar skyddsdokumenten anmäla borttagande av RS-begränsning, pantsättningar samt eventuella begränsningar. För dessa aktielägenheter blir ägaren den uppgift om den stiftande ägaren som erhållits från Patens- och registerstyrelsen.

Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome eller Internet Explorer som webbläsare när du öppnar en ansökningsblankett i pdf-format. Med andra webbläsare kan det förekomma problem när du ska fylla i och skriva ut blanketten.

Blankettens leveransuppgifter

Lantmäteriverket / Inskrivningsärenden, , 65101 VAASA - VASA

PB 3300

65101Vasa

Användarstöd

Användarstöd för utskrivbara blanketten:

Kundservice (mån-fre 9.00–16.15)
+358 295301120 
(lna/msa)
eller kundservice@lantmateriverket.fiBilagor och länkar till ytterligare information

I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.