suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket

Anmälan/ansökan om förlängd serveringstid för alkoholdrycker

  • Utskrivbar blankett

Anmälan/ansökan om förlängd serveringstid för alkoholdrycker.

Blankettens leveransuppgifter

Regionförvaltningsverkens registratorskontor
Ansökan lämnas till det regionförvaltningsverk inom vars område restaurangen eller sökandens hemort är belägen.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Regionförvaltningsverket
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Regionförvaltningsverket
Uppdaterad: 20.10.2021