suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Anhållan om utlämnande av uppgifter från landsbygdsnäringsförvaltningens it-system och register

  • Utskrivbar blankett

Med ansökan begär man om uppgifter angående landsbygd och jordbruk från Livsmedelsverket och Naturresursinstitutet. Uppgifter kan begäras av registeransvariga (Livsmedelsverket, Luke) fritt formulerat ...

Basuppgifter

Ansvarig organisation Livsmedelsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 11.6.2020