suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

523 Extraordinärt anpassningsstöd till jordbrukare

  • Utskrivbar blankett

Med denna blankett ansöks om extraordinärt anpassningsstöd. Det extraordinära anpassningsstödet är ett tilläggsstöd som beviljas år 2022 inom stödregion AB med anledning av livsmedelsförsörjningen och ...

Blankettens leveransuppgifter

Lämna in blanketten till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gården är belägen.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Livsmedelsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 25.7.2022