suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

480 Miljöförbindelsens självbedömningsblankett för kvalitetstest av åkerjord

  • Utskrivbar blankett

Kravet för en miljöförbindelse är ett kvalitetstest av åkerjorden. Uppfyll kravet på kvalitetstest av åkerjorden före utgången av det tredje förbindelseåret. Om du har gjort miljöförbindelsen år 2016 ...

Läs mer

Basuppgifter

Ansvarig organisation Livsmedelsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 11.6.2020