suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

465 Höstanmälningar för miljöersättning

  • Utskrivbar blankett

Ange uppgifterna om följande åtgärder på blanketten:

- Placering av flytgödsel i åker

- Återanvändning av näringsämnen och organiskt material

- Växttäcke för åkrar vintertid

Blankettens leveransuppgifter

Kommun

Bilagor och länkar till ytterligare information

Basuppgifter

Ansvarig organisation Livsmedelsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 11.3.2021