suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

461 Anmälan om djurantal

Ansvarig organisation: Livsmedelsverket
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Du kan använda blanketten för att anmäla djurantalet för kompensationsersättningens husdjursförhöjning, för stöd för svin- och fjäderfähushållning och ersättning för ekologisk produktion.

Lämna in blanketten vid landsbygdsnäringsmyndigheten i din kommun.

I samband med anmälan om djurantal ska även närmare information om hästar och ponnyer lämnas in.

Område: nationell


Blanketter


Bilagor och länkar till ytterligare information

I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.