suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

454 Teman för jordbruksrådgivning och mottagarens bestyrkande gällande rådgivningsåtgärden

  • Utskrivbar blankett

Lämna in blankett 454 till den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen som bilaga till ansökan om utbetalning av rådgivningsersättning. Om rådgivningsen har genomförts som grupprådgivning ska bl ...

Läs mer

Bilagor och länkar till ytterligare information


Basuppgifter

Ansvarig organisation

Livsmedelsverket

Tjänsten erbjuds på

finska, svenska

Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 13.8.2019