suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

452 Ansökan om stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel

  • Utskrivbar blankett

Livsmedelsverket kan bevilja aktörer som bedriver seminverksamhet stöd för att trygga de tjänster som är nödvändiga för husdjursskötseln inom området för nordligt stöd. Stödet beviljas för sådana arbetsresor som den som avlägger besöket gör utanför den egentliga arbetsplatsen till husdjursgårdar för att utföra artificiell insemination och nödvändiga uppgifter som hänför sig till den.

Lämna in ans ...

Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 1.6.2021