suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

262 Avtal om skötsel av våtmark

  • Utskrivbar blankett

Med blanketten kan du ansöka om avtal om skötsel av våtmark i fråga om landområden som hamnat under en våtmark, ett översvämningsområde eller en fåra som restaurerats i naturliknande tillstånd och vil ...

Blankettens leveransuppgifter

NMT-centralen

Bilagor och länkar till ytterligare information

Basuppgifter

Ansvarig organisation Livsmedelsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 26.4.2021