suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

195 Ansökan om Ersättning för icke-produktiva investeringar, Anläggning av våtmark

  • Utskrivbar blankett

Ersättning för icke-produktiva investeringar kan beviljas åt sådana aktiva jordbrukare, registrerade föreningar eller vattenrättsliga sammanslutningar.

Ersättningen beviljas av den NTM-central, inom vars verksamhetsområdet objektet för ansökan om ersättning ligger.

Investeringen ska genomföras inom två år från det att beslutet om beviljande av ersättning har fattats.

Efter att investeringen har ...

Tjänster

Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 26.4.2021