suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

195 Ansökan om Ersättning för icke-produktiva investeringar, Anläggning av våtmark

  • Utskrivbar blankett

Ersättning för icke-produktiva investeringar kan beviljas åt sådana aktiva jordbrukare, registrerade föreningar eller vattenrättsliga sammanslutningar.

Ersättningen beviljas av den NTM-central, inom ...

Läs mer
Blankettens leveransuppgifter

NMT-centralen.

Bilagor och länkar till ytterligare information

Basuppgifter

Ansvarig organisation Livsmedelsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 26.4.2021