suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

178 Transportstöd för sockerbeta

Ansvarig organisation: Livsmedelsverket
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Transportstödet för sockerbeta är ett nationellt finansierat stöd som betalas till sockerbetsodlare för att kompensera för transportkostnader som uppstår när sockerbetorna levereras.

Blanketten ska lämnas in till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenheten är belägen.

Område: nationell


Blanketter

I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.