suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

160 Överföringsansökan för förbindelse/avtal

Ansvarig organisation: Livsmedelsverket
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Med blankett 160 ansöker man om överföring av förbindelse och avtal. Ansökningen ska lämnas in hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet/närings-, trafik-, och miljöcentralen (NTM-centralen) inom 15 arbetsdagar från det att ägande‐/besittningsrätten överfördes.


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.