suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

145 Anmälan om återtagande av hela arealstödsansökan eller en del av den

Ansvarig organisation: Livsmedelsverket
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Med blankett 145 Anmälan om återtagande av hela arealstödsansökan eller en del av den kan odlare annullera stöd.

Lämna in blanketten till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenheten är belägen. Anmäl på blankett 102A, om du utöver annulleringen av stöd också meddelar att ett skifte eller en del av ett skifte utgår ur din besittning. Anmäl på blankett 102C, om ett skifte eller en del av ett skifte helt och hållet tas ur jordbruksanvändning.

Du kan inte lämna in blanketten efter det att du har fått besked om gårdskontroll och/eller administrativ kontroll där det har observerats överträdelser som gäller den ansökan eller de (enskilda) skiften som ska återtas.

Område: nationell

I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.