suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

109 Ansökan om växthusstöd

  • Utskrivbar blankett

Växthusstödet bestäms av odlingsarealen för stödberättigade växter, odlingssäsongens längd, växhusens tekniska nivå samt stödområdet.

Växter som är berättigade till växthusstöd är tomat, gurka, sall ...

Blankettens leveransuppgifter

Lämna in ansökan till den behöriga myndigheten vid Egentliga Finlands eller Österbottens NTM-central eller Statens ämbetsverk på Åland

Bilagor och länkar till ytterligare information

Basuppgifter

Ansvarig organisation Livsmedelsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 1.6.2021