suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

102B Stödansökans jordbruksskiftesblankett

  • Utskrivbar blankett

Anmäl på blanketten all jordbruksmark som du besitter. Med jordbruksmark avses den sammanräknade arealen av åker, permanent betesmark, permanent gräsmark och permanenta grödor, inberäknat växthusareal ...

Blankettens leveransuppgifter

Kommunens landsbygdsnäringsmyndigheter.

Bilagor och länkar till ytterligare information

Basuppgifter

Ansvarig organisation Livsmedelsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 26.4.2021