suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

102B Stödansökans jordbruksskiftesblankett

Ansvarig organisation: Livsmedelsverket
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Anmäl på blanketten all jordbruksmark som du besitter. Med jordbruksmark avses den sammanräknade arealen av åker, permanent betesmark, permanent gräsmark och permanenta grödor, inberäknat växthusarealen, träda och tillfälligt icke odlade arealer.

Lämna in blanketten till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gårdsbruksenheten är belägen.

Område: nationell

I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.