suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

101 Gårdsbruksenhetens parter

Ansvarig organisation: Livsmedelsverket
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Blankett 101D är en basuppgiftsblankett för kunduppgifterna. Returnera blanketten till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där grådsbruksenheten är belägen alltid då uppgifterna ändrats.

Område: nationell


Blanketter

I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.