suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Jakobstads social- och hälsovårdsverk

Björkbacka effektiverat serviceboende

  • Tjänst
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Björkbacka är ett effektiverat serviceboende i Jakobstad för dig som behöver vård och omsorg dygnet runt.

Björkbacka är uppdelad på tre enheter, Frans, Elsa och Clara. Frans är en intervallenhet med 12 platser.

Då du flyttar in hos oss får du eget rum med eget wc och dusch. Du får inreda ditt rum med egna saker och möbler för att det skall bli så hemlikt som möjligt.

Vi respekterar självbestämmanderätten vilket innebär att du själv får bestämma om vardagliga saker, till exempel vilka kläder du vill ha, hur länge du vill sova och när du vill gå och sova. När du bott hos oss några veckor ordnar vi ett samtal tillsammans med dig och din/dina närstående. Samtidigt går vi igenom din levnadsberättelse och diskuterar om din vård- och rehabiliteringsplan.

Vi har ett rehabiliterande arbetssätt så att du får stöd och uppmuntran i vardagen för att upprätthålla dina egna resurser och för att stärka självkänslan. Personalen ser det individuella i dig och gör så att du känner dig sedd varje dag. Kontakten med dina närstående är viktig och de skall känna att de är välkomna att delta i din vardag. De kan fritt komma på besök vilken tid som helst under dagen.

För ditt välmående finns en konditionsskötare som hjälper och stöder din funktionsförmåga t.ex. genom individuell gymnastik och gångträning. Hos oss finns också en sysselsättningsterapeut som stöder din sociala gemenskap med olika slags aktiviteter, t.ex. boccia, bingo, gruppgymnastik och lässtunder.

Vår läkare kommer vanligen på ”rond” en gång i veckan. Däremellan kan vi också kontakta läkaren vid behov.

Gör så här

Ansöka om plats till Björkbacka genom att fylla i ansökningsblanketten "Ansökan om boende eller intervallvård". Ansökan sänds till vårdplaneringsgruppen. Då vi får din ansökan gör vi en kartläggning över ditt totala vård- och omsorgsbehov. Som grund för ett beslut följer vi Kriterier för effektiverat serviceboende med dygnetruntvård för äldre för att säkerställa en säker och rättvis behandling.

För vem och på vilka villkor

Du behöver vård och omsorg dygnet runt.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

För boendet på Björkbacka fakturerar vi en inkomstbaserad klientavgift, en separat hyra enligt ett hyresavtal samt en service- och matavgift.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avJakobstads social- och hälsovårdsverk
Ansvarig för tjänstenJakobstads social- och hälsovårdsverk
Område Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Tillgängliga språksvenska, finska
Ansvarig för texten: Jakobstads social- och hälsovårdsverk
Uppdaterad: 28.8.2020