suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Helsinfors stad

Bidrag till föreningar, samfund och grupper

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Helsingfors stad beviljar understöd till organisationer med verksamhet i Helsingfors.

Helsingfors stad använder ett elektroniskt system för behandling av ansökningar om understöd. Ansökningar kan också skickas till Helsingfors stads registratorskontor. Ansökningar kan inte lämnas in per e-post.

Understöd beviljas utgående från de allmänna grunder för understöd som stadsstyrelsen har fastställt.

Noggrannare uppgifter om villkoren för understöd, ansökningstider, etc. finns i anslutning till de olika understödens elektroniska ansökningsblanketter.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avHelsinfors stad
Ansvarig för tjänstenHelsinfors stad
Område Helsingfors
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Helsinfors stad
Uppdaterad: 22.1.2022