suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Vasa stad

Bidrag och hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning

  • Tjänst
  • Vasa
  • Offentlig tjänst

Bidrag och hjälpmedel i enlighet med handikappservicelagen beviljas utgående från personens funktionsnedsättning eller svåra funktionsnedsättning.

Till bidragen hör bland annat bidrag för ändringsarbeten i bostaden och anskaffning av redskap som hör till bostaden. Till bidragen hör också hjälpmedel, anordningar och maskiner som hör till det dagliga livet samt anpassningsträning.

För handikappomsorgens bidrag gäller inte ekonomisk behovsprövning utan bidrag beviljas enligt vars och ens individuella behov.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avVasa stad
Ansvarig för tjänstenVasa stad
Område Vasa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Vasa stad
Uppdaterad: 3.9.2020