suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Bidrag för nötkreatur

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Bidrag för nötkreatur betalas för dikor, dikokvigor, tjurar och stutar i hela landet. För skärgårdskvigor kan bidraget fås i AB-regionens yttre skärgård och för slaktade kvigor i AB-regionen bortsett från den yttre skärgården.

Bidrag för nötkreatur kan beviljas en husdjursgård som har lämnat in anmälan om deltagande i EU:s djurbidrag och nationella husdjursstöd. Anmälan om deltagande kan man göra i Vipu-tjänsten eller med pappersblanketten 184.

Gör så här

Anmäl om deltagande i EU:s djurbidrag i Viputjänsten eller med pappersblanketten 184.

För vem och på vilka villkor

Bidraget för nötkreatur beviljas för dikor, dikokvigor, skärgårdskvigor samt tjurar och stutar på basis av antalet stödberättigande dagar som djuren samlat. Bidrag för nötkreatur för slaktkvigor betalas i sin helhet för ett djur som har slaktats under stödåret.

Bidraget beviljas på basis av uppgifter om djuren i nötboskapsregistret.

EU-finansierade slaktbidrag (t.ex. bidrag för nötkreatur för slaktkvigor) kan betalas bara för djur som har slaktats i en anläggning som anmält sig till Livsmedelsverket. Kontrollera att det slakteri du anlitar är med på listan.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLivsmedelsverket
Ansvarig för tjänstenLivsmedelsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 1.6.2021