suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Livsmedelsverket

Bidrag för mjölkkor

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Bidrag för mjölkkor betalas i AB-regionen.

Bidrag för mjölkkor kan beviljas en husdjursgård som har lämnat in anmälan om deltagande i EU:s djurbidrag och nationella husdjursstöd. Anmälan om deltagande kan man göra i Viputjänsten eller med pappersblanketten 184.

Gör så här

Lämna anmälan om deltagande i Viputjänsten eller på pappersblanketten 184. Lämna blanketten till landsbygdsnäringsmyndigheten i din kommun.

För vem och på vilka villkor

Bidraget beviljas på basis av de stödberättigande dagar som mjölkkon har samlat.

Bidraget beviljas på basis av uppgifter om djuren i nötboskapsregistret.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLivsmedelsverket
Ansvarig för tjänstenLivsmedelsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Livsmedelsverket
Uppdaterad: 1.6.2021