suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Ingå kommun

Bibliotekstjänster

  • Tjänst
  • Ingå
  • Offentlig tjänst

Ingå bibliotek är en del av bibliotekssamarbetet Helle. Till bibliotekssamarbetet hör biblioteken i Ingå, Sjundeå, Raseborg, Hangö, Borgå, Sibbo, Borgnäs, Askola, Lovisa, Lappträsk och Mörskom.

Ingå bibliotek är också regionens första meröppna bibliotek.

Du som har både lånekort och PIN-kod kan logga in i det nya meröppna biblioteket även under de tider som personalen inte finns på plats. Visa ditt lånekort för kortläsaren utanför biblioteket, slå in PIN-koden och vänta på att dörren öppnas automatiskt.

Är du yngre än 15 år behövs ett skriftligt tillstånd av vårdnadshavaren för att du ska få en egen PIN-kod. Låntagare under förskoleåldern får inte egen PIN-kod.

Se www.inga.fi/bibliotek för öppettider och mer info.

Gör så här

Du kan skaffa bibliotekskort och personlig PIN-kod på närmaste bibliotek. Biblioteket kan bevilja kort för att låna material på kommunens eller bibliotekssammanslutningens bibliotek.

När du ansöker om bibliotekskort ska du ta med dig ett ID, pass eller i undantagsfall ett personkort beviljat av en annan myndighet. Du kan inte ansöka om kort utan ett personligt besök på biblioteket. För barnets bibliotekskort behövs en ansökan från vårdnadshavaren.

För vem och på vilka villkor

Du kan fritt besöka biblioteket och använda materialet, såsom tidningar, böcker och digitala material, elektroniska tidningar och databaser. För att kunna låna material behöver du ett bibliotekskort och dess nummer tillsammans med din personliga PIN-kod är dina användaruppgifter då du använder de elektroniska tjänsterna.

Alla bibliotek har sina egna användarregler. Där bestäms användarens rättigheter och skyldigheter.

Att använda, låna och reservera bibliotekets eget material, vistas i biblioteket samt får handledning och rådgivning kostar ingenting. För fjärrlån, kopiering och användning av möteslokaler kan en avgift uppbäras. Detta står i så fall i bibliotekets användarregler.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Biblioteket är en öppen mötesplats och ett kulturcentrum för alla. Biblioteket har tidningar, böcker, musik, filmer och annat material som du kan bekanta dig med på plats eller låna hem. I bibliotekets utrymmen kan du studera, utöva en hobby och vistas. Där ordnas även handledningar, rådgivning, evenemang och utställningar. Biblioteken har ett trådlöst internet, datorer och de vanligaste dataprogrammen. Många bibliotek lånar även ut olika föremål. Bibliotekspersonalen hjälper och ger råd i alla frågor angående bibliotekets material och tjänster

De flesta bibliotek har även digitalt material i sina samlingar. Bibliotekens nationella webbtjänster på webbplatsen Kirjastot.fi kan användas av alla och även Nationalbibliotekets Finna.fi-tjänst betjänar alla. Via sitt bibliotek kan man även låna verk från det Flerspråkiga biblioteket och biblioteket Celia för synskadade. På webben finns även Teckenspråkiga biblioteket, Viittomakielinenkirjasto.fi/sv.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenInkoon kunta
Servicen tillhandahålls avInkoon kunta
Område Ingå
Tillgängliga språksvenska, finska, engelska
Ansvarig för texten: Ingå kommun
Uppdaterad: 18.12.2018