suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Beviljande av anskaffnings- och konverteringsstöd

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Transport- och kommunikationsverket Traficom kan bevilja tillfälligt anskaffningsstöd för anskaffning av el- eller gasdrivna fordon och konverteringsstöd för konvertering av en begagnad bil så att den drivs med gas eller höginblandad etanol.

Kampanjen gäller för anskaffningsstöd och konverteringsstöd för renodlade elbilar och lastbilar under tiden 1.1.2022–31.3.2023 och för anskaffningsstöd för paketbilar under tiden 1.1.2022-31.12.2022.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTransport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 2.1.2022