suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Polisen

Besiktning av skjutvapen och -förnödenheter för konstaterande av deras säkerhet vid användning.

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Vapenförvaltningen vid Polisstyrelsen förrättar en allmän besiktning av varje skjutvapen, en provskjutning samt en besiktning efter provskjutningen enligt en besiktningsmetod som fastställts av den internationella besiktningsorganisationen eller en motsvarande metod. Besiktningarna godkänns i kors i avtalsstaterna, vilket medför att ett skjutvapen eller patroner som redan besiktats i en stat som ingår i besiktningsorganisationen inte behöver genomgå besiktning.

Vapenförvaltningen förrättar dessutom typbesiktning av skjutförnödenheter och besiktning av tillverknings- och importpartier.

Polisstyrelsen kan bevilja den som tillverkar eller importerar patroner rätt att använda en besiktningsbeteckning för patroner.

Gör så här

Skjutvapen och skjutförnödenheter som laddats i skjutvapen ska innan de saluförs lämnas till vapenförvaltningen vid Polisstyrelsen för besiktning och godkännande. Mer information om besiktningen och godkännandet fås per e-post på adressen asehallinto@poliisi.fi eller per telefon hos polisens rådgivningstjänst.

Den som låter besiktiga vapen eller skjutförnödenhet har rätt att på begäran få ett särskilt bevis över utförd besiktning.

För vem och på vilka villkor

Skjutvapen och patroner som tillverkas, repareras, överförs eller förs in till Finland för försäljning ska besiktas för att konstatera deras säkerhet vid användning innan de saluförs eller annars överlåts, så som närmare bestäms genom förordning av statsrådet. Besiktningsskyldigheten gäller inte sådana ur samlarsynpunkt värdefulla skjutvapen och patroner som tillverkas, repareras, överförs eller förs in till Finland för musei- eller samlarändamål.

Ett privat tillverkningstillstånd kan omfatta ett villkor enligt vilket också ett skjutvapen som tillverkats för eget bruk ska man låta granska för att konstatera dess säkerhet vid användning.

Ett skjutvapen eller patroner som inte har godkänts vid besiktningen får inte saluföras eller annars överlåtas.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgiften bestäms enligt inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer. Förordningen revideras regelbundet.


Tidsfrist

För att skjutvapen och skjutförnödenheter som laddats i skjutvapen ska kunna konstateras vara säkra vid användning innan de saluförs ska de besiktas och godkännas på det sätt som föreskrivs i förordningen om besiktning av skjutvapen och -förnödenheter.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avPolisen
Ansvarig för tjänstenPolisen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Polisen
Uppdaterad: 16.11.2020