suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Behandling av avloppsvatten i glesbygden

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

En fastighet som inte har anslutit sig till spillvattenavlopp ska följa de krav på behandling av hushållsavloppsvatten som ställts på fastigheten. Avloppsvatten ska behandlas så att de inte orsakar hälsorisk eller risk för förorening av miljön.

Fastigheten ska ha en skriftlig redogörelse för systemet för behandling av avloppsvatten.

Du kan ansöka om tillstånd att avvika från behandlingskrav ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Ansvarig för texten: Stadsmiljösektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 30.9.2023