suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Borgå stad

Begravningsbidrag för medellös avliden person

  • Tjänst
  • Borgå
  • Offentlig tjänst

Anhöriga till en medellös eller mindre bemedlad avliden person kan söka begravningsbidrag av socialbyrån.

Socialbyråns begravningsbidrag är avsett för de nödvändiga begravningskostnaderna av medellösa och mindre bemedlade avlidna från Borgå. Det beviljas som kompletterande utkomststöd.

För behandlingen av begravningsbidraget behövs

  • ett saldointyg på dödsdagen för alla den avlidnas bankkonton
  • de sista inkomstuppgifterna
  • ett beskattningsbeslut
  • en civilståndshandling
  • utredningar om förmögenhet
  • en faktura eller kostnadsberäkning av begravningen
  • en bouppteckning (lämnas in till socialbyrån senast inom fyra månader från begravningen).

I de nödvändiga begravningskostnaderna ingår en kista, den avlidna personens klädsel och klädning, läggning i kistan, blommor för kistan, transport av den avlidna personen, en gravplats eller motsvarande, en urna, kostnaderna för kremeringen. I kostnaderna ingår även församlingens nödvändiga kostnader (grävning och täckning av graven, förvaringsavgiften för den avlidna personen, vid kistbegravning en gravplats för en person, vid kremering minneslund; ingen separat gravplats).

Maxbeloppet för begravningsbidraget är 1000 euro.

Gör så här

Sök begravningsbidraget skriftligt med en begravningsbidragsblankett. Du kan även lämna in ansökan med bilagor till FPA, som förmedlar ansökningen till socialbyrån.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avBorgå stad
Ansvarig för tjänstenBorgå stad
Område Borgå
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Borgå stad
Uppdaterad: 27.8.2020