suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation NTM-centralen

Begränsningar av allmänna fiskerättigheter

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) kan inom ett visst vattenområde begränsa eller förbjuda mete, pilkfiske och handredskapsfiske, om det behövs:

  • För att trygga målen för planen för nyttjande och vård eller säkerställa resultaten av en osedvanligt effektiv vård av fiskbeståndet;
  • För bedrivande av fiskeriforskning;
  • För att säkerställa fiskbeståndet;
  • För att säkerställa det ekonomiska utnyttjandet av sådan utplantering av fisk eller kräftor som skett i kommersiellt syfte eller i något annat särskilt syfte, eller
  • För att hindra upprepad eller fortgående störning inom lekområden för fisk.

Gör så här

Fyll i den utskrivbara blanketten (Ansökan om fiskeförbud) och skicka in den som bilaga till NTM-centralens allmänna ärendeblankett till registratorskontoret vid NTM-centralen. Du kan sända blanketten per post. Adresserna finns i blanketten.

För vem och på vilka villkor

NTM-centralen kan besluta om en begränsning eller ett förbud, antingen på eget initiativ eller på begäran av en innehavare av fiskerätt, en kommersiell fiskare, ett fiskeriområde eller den vars intresse ärendet gäller.

Begränsningen eller förbudet ska ansökas skriftligt och i ansökan ska bifogas en utredning över ansökningens grunder och området som begränsningen eller förbudet gäller med kartbilagor. Begränsnings- eller förbudsområdet kan vara högst 25 procent av fiskeriområdets vattenareal.

Begränsningarna eller förbuden får inte försämra möjligheten att utnyttja allmänna fiskerättigheter mer än vad som är nödvändigt för att uppnå begränsningens eller förbudets mål.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Prisuppgifterna finns på webbsidan: Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer.


Tidsfrist

Det lönar sig att ansöka om tillståndet i god tid före tillståndet behövs.

Handläggningstid

Behandlingstiden är 6–8 veckor. Begäran om utlåtande eller anslag hör ofta till besluten vilket tar sin tid.

Giltighetstid

Högst 10 år.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avNTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Norra Savolax
Andra ansvariga organisationerNTM-centralen i Österbotten, NTM-centralen i Sydöstra Finland, NTM-centralen i Södra Österbotten, NTM-centralen i Nyland, NTM-centralen i Birkaland, NTM-centralen i Satakunta, NTM-centralen i Norra Karelen, NTM-centralen i Södra Savolax, NTM-centralen i Mellersta Finland, NTM-centralen i Kajanaland, NTM-centralen i Norra Savolax, NTM-centralen i Egentliga Finland, NTM-centralen i Norra Österbotten, NTM-centralen i Lappland, NTM-centralen i Tavastland
Ansvarig för tjänstenNärings-, trafik- och miljöcentralen
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: NTM-centralen
Uppdaterad: 3.7.2020