suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Migrationsverket

Begäran om intyg för säsongsarbete

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Med denna blankett begär du om ett intyg för säsongsarbete om du är medborgare i ett visumfritt land och kommer för säsongsarbete till Finland för högst 90 dagar. Du måste ha visumfria dagar till ditt förfogande för hela giltighetstiden av ditt intyg för säsongsarbete. Ett intyg för säsongsarbete förlänger inte perioden för visumfri vistelse i Finland.

Om du kommer från ett land med visumtvång, ska du ansöka om visum för säsongsarbete vid en finsk beskickning. Om ditt säsongsarbete varar i över 90 dagar, ska du ansöka om uppehållstillstånd för säsongsarbete med blanketten OLE_TY6. Ansök om tillstånd för säsongsarbete enligt den faktiska längden på ditt anställningsförhållande. Om ditt säsongsarbete i Finland i sin helhet varar längre än 90 dagar, ska du inte begära ett säsongsarbetsintyg. I så fall ska du ansöka om uppehållstillstånd. Om du kommer för att plocka skogsbär behöver du inte ansöka om tillstånd för detta.

Du kan inte få ett säsongsarbetsintyg, om du vistas i Finland med ett visum eller ett uppehållstillstånd eller om du har en anhängig ansökan om uppehållstillstånd i Finland. Om du inte har uppehållstillstånd i Finland, ta hjälp av vår ansökningsguide för att ta reda på vilket uppehållstillstånd du behöver för att arbeta i Finland.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Giltighetstid

Tillståndet är giltigt en viss tid.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avMigrationsverket
Ansvarig för tjänstenMigrationsverket
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Migrationsverket
Uppdaterad: 9.6.2020