suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Begäran om information

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Fimeas registratorskontor svarar på frågor och begäran om handlingar som gäller registrerade handlingar. Registratorskontoret upprätthåller också ett ärenderegister över ärenden som Fimea behandlar, tillhörande handlingar och behandlingsfaser.

Uppgifter ur en offentlig handling ska lämnas ut senast två veckor efter att begäran har inkommit. Om de begärda handlingarna är många eller innehåller sekretessbelagda delar eller om begäran i övrigt kräver särskilda åtgärder eller en stor arbetsmängd, ska ärendet avgöras senast en månad efter att begäran inkommit. Begäran om information gäller tills den har besvarats.

Gör så här

Begäran om information görs i första hand på en webblankett som skickas till registratorskontoret på nätet. Begäran om information kan också skickas per e-post till adressen kirjaamo@fimea.fi eller per telefon. Vid behov kan man ta kopior av handlingarna för vilka det tas ut en ersättning enligt serviceprislistan.

För vem och på vilka villkor

Myndighetshandlingar är offentliga, om inte något annat uttryckligen bestäms i lag. När handlingen är sekretessbelagd har myndigheten motiveringar för sekretessen. Var och en har rätt att ta del av handlingar som gäller honom eller henne själv, även om det i lag har föreskrivits att handlingarna är sekretessbelagda för allmänheten.

Tjänsten är avgiftsfri.

Vid behov kan kopior tas av handlingar för vilka ersättning tas ut enligt tjänsteprislistan.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avFimea
Ansvarig för tjänstenFimea
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Uppdaterad: 19.5.2021