suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Civiltjänstcentralen

Begäran om att få granska sina egna uppgifter i civiltjänstregistret

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Du har rätt att granska civiltjänstregisteruppgifter om dig själv. I registret antecknas namn och personbeteckning, kön, hemkommun, hemadress, telefonnummer, utbildning och yrke, modersmål, medborgarskap om annan än finsk, tjänsteduglighet samt uppgifter om tjänstgöringsplatsen och -tiden. I registret antecknas också uppgifter om brottsanmälan angående tjänstgöringsförseelser eller kompletteringstjänstgöringsförseelser, påföljder av brott eller verkställandet av fängelsestraff, uppgifter om disciplinstraff och påföljder samt grunden för hemförlovning eller upphörandet av civiltjänstplikten.

Gör så här

Under tjänstgöringstiden kan du själv granska dina uppgifter via Omasivari-tjänsten. Du loggar in med dina nätbankskoder.

Eller så skriver du ut blanketten för begäran om att få granska registeruppgifter, fyller i och undertecknar den. Skicka blanketten till Civiltjänstcentralen per e-post eller brev. Civiltjänstcentralen behandlar din begäran omgående.

För vem och på vilka villkor

Dina uppgifter finns i det nuvarande civiltjänstregistret efter att Civiltjänstcentralen mottagit din civiltjänstansökan från Försvarsmaktens regionalbyrå. I det nuvarande civiltjänstregistret finns uppgifter om personer som fullgjort sin civiltjänst eller kompletteringstjänst efter 1984. Alla personers uppgifter hittas inte via Omasivari.

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avCiviltjänstcentralen
Ansvarig för tjänstenCiviltjänstcentralen
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Civiltjänstcentralen
Uppdaterad: 15.4.2021