suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Oikeusministeriö

Begär utlåtanden och hör medborgarna

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Myndigheterna kan delaktiggöra intressentgrupper i beredningen av projekt och deras åsikter kan höras till exempel med remissrundor, under tillställningar för höranden eller via diskussionsplattformar. Intressentgrupper är bland andra myndigheter, sakkunniga, organisationer, företag och medborgare.

Lagberedare ska begära utlåtanden av medborgare och centrala intressentgrupper som en del av lagberedningsprocessen. Skriftliga utlåtanden begärs om det utkast till regeringsproposition eller förordningsutkastet som uppstår som resultat av de grundläggande förberedelserna.

Lagberedare, ministerier, kommuner och andra organisationer inom den offentliga förvaltningen kan begära medborgarnas åsikter även i friare form på webben eller genom att ordna tillställningar.

Gör så här

I författningsberedningen ombeds intressentgrupperna och medborgarna ge sina skriftliga utlåtanden på det författningsförslag som uppstått efter beredningen. Begäran om utlåtanden skickas till centrala intressentgrupper som är bekanta. Begäran publiceras även på tjänsten Lausuntopalvelu.fi och/eller organisationens webbplats, beroende på organisationen och begäran om utlåtande, för att alla intresserade ska kunna ge sin åsikt.

Skriftliga utlåtanden begärs om författningsförslag även i sådana fall där man i ett tidigare skede av beredningen har bett om skriftliga ställningstaganden eller använt andra metoder för hörande.

Man kan låta bli att begära skriftliga utlåtanden om författningsförslag endast på motiverade grunder. Om utlåtanden inte till exempel för ärendets ringa betydelse begärs alls, ska förfarandet motiveras i regeringens proposition eller i de promemorior som presenterar förordningen eller bestämmelsen.

Då skriftliga utlåtanden begärs ska ett utkast till regeringspropositionen, förordningen eller bestämmelsen eller en promemoria med motiveringar och/eller annat material bifogas som behövs för att förstå innehållet i författningsförslaget.

Det lönar sig att börja höra medborgare och engagera dem i projektet redan under beredningen. Detta kan genomföras som öppna eller inriktade diskussionstillfällen, via de sociala medierna, med hjälp av enkäter och webbdiskussioner eller på tjänsten dinasikt.fi.

För vem och på vilka villkor

Ett projekt för hörande kan öppnas av vilken representant för organisationen som helst.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avOikeusministeriö
Ansvarig för tjänstenOikeusministeriö
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Oikeusministeriö
Uppdaterad: 31.8.2020