suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Västra Nylands räddningsverk

Befolkningsskydd

  • Tjänst
  • Esbo
  • Offentlig tjänst

Syftet med befolkningsskydd är att skydda befolkningen mot skador som orsakas av krig och andra därmed jämförbara förhållanden samt att begränsa skadorna och lindra följderna av dem. Befolkningsskyddsuppgifter omfattar bland annat varning, evakuering och skydd av befolkningen i skyddsrum, släcknings- och räddningsverksamhet samt medicinalvård. Ansvaret för befolkningsskyddet ligger hos räddningsväsendet och hos de myndigheter som också under normala förhållanden har hand om motsvarande uppgifter

Myndigheternas resurser kan med stöd av beredskapslagen kompletteras under krig eller hot om krig genom att det förordnas extra personal för uppgifter inom släckning, räddning, första hjälpen, underhåll, röjning och rengöring samt för ledning och specialuppgifter inom befolkningsskyddsorganisationen.

För vem och på vilka villkor

Mer information om Befolkningsskydd:

https://pelastustoimi.fi/sv/raddningsvasendet/beredskap/befolkningsskydd

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avEsbo stad
Ansvarig för tjänstenVästra Nylands räddningsverk
Område Esbo
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Västra Nylands räddningsverk
Uppdaterad: 24.6.2022