suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Räddningsverket i Östra Nyland

Befolkningsskydd

  • Tjänst
  • 7 kommuner
  • Offentlig tjänst

Målet med beredskapsplanering är att förebygga störningar och kriser samt att öka möjligheterna att kontrollera störningar och deras följder.

I kommunen sköts beredskapsplaneringen av de olika sektorerna, till exempel förvaltningen, social- och hälsovården, tekniska sektorn, utbildningssektorn och räddningsväsendet. Räddningsverket i Östra Nyland ansvarar för räddningsväsendets beredskapsarbete i ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Räddningsverket i Östra Nyland

Ansvarig för tjänsten

Räddningsverket i Östra Nyland
Ansvarig för texten: Räddningsverket i Östra Nyland
Uppdaterad: 31.5.2022