suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation: Helsinfors stad

Befolkningslarm

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst
Område: Helsingfors
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Befolkningen kan varnas på många olika sätt. Bland dessa är bland annat varningsmeddelanden som distribueras av Rundradion och lokala radiostationer, varningsmeddelanden förmedlade av tv-kanaler samt varningssignaler som ges med befolkningslarm till personer som rör sig utomhus.

I Helsingfors stads område finns 38 befolkningslarm. Räddningsverket ansvarar för deras uppehåll. Du kan hitta ditt närmaste befolkningsalarm på Helsingfors stads servicekarta.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Under undantagsförhållanden skyddas människor och egendom med hjälp av befolkningsskydd. Skyddet utgörs också av beredskap för undantagsförhållanden. Befolkningsskydd betecknas med en liksidig blå triangel på orange botten.

Ett skyddsrum ger skydd mot vapen, byggnadskollapser, joniserande strålning och giftiga ämnen. Rummet ska vara tillräckligt varmt, ha tillräckligt bra luft och hygienutrustning.

Kommunernas räddnings-, hälso- och andra nödvändiga myndigheter ansvarar för befolkningsskyddet. De olika myndigheterna har i uppgift att upprätta beredskapsplaner för sitt verksamhetsområde. Skyldigheten att bygga skyddsrum har stadfästs i räddningslagen, enligt vilken skyddsrum ska byggas i bostads- och arbetsplatsbyggnader på över 1 200 kvadratmeter samt i industri- och lagerbyggnader på minst 1 500 kvadratmeter.


Servicen tillhandahålls av: 
Helsinfors stad