suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Bedömning av servicebehovet

  • Tjänst
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

En bedömning av servicebehovet görs då en ansökan anländer till funktionshinderservicen eller då en anställd inom funktionshinderservicen får vetskap om en person som eventuellt behöver vård.

Om du har en konstaterad funktionsnedsättning eller sjukdom som försämrar din funktionsförmåga på lång sikt, kan du boka tid för en bedömning av servicebehovet hos funktionshinderservicen. Avsikten med bedömningen är att utreda din helhetssituation. Samtidigt utreder vi vilka tjänster och stödåtgärder du är berättigad till enligt handikappservicelagen och specialomsorgslagen.

Vi utreder ditt stödbehov tillsammans med dig antingen vid ett hembesök eller vid funktionshinderservicens verksamhetsställe. Om du vill kan du ta med dig personer till mötet som är viktiga med tanke på bedömningen av ditt servicebehov.

Med dig till mötet behöver du ett dokument som är utfärdat av en läkare eller annan yrkesutbildad person inom hälsovården. Dokumentet får vara högst ett år gammalt och av det ska framgå:

• din funktionsnedsättning eller sjukdom

• din funktionsförmåga och livssituation.

Personliga klientbesök hos funktionshinderservicen ordnas med tidsbeställning.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 23.9.2021