suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Bedömning av servicebehov och stöd för barnfamiljer

  • Tjänst
  • Helsingfors
  • Offentlig tjänst

Om du behöver hjälp med exempelvis uppfostran, kontakta socialrådgivningen för barnfamiljer.

Om din familj är i en mycket ansträngd livssituation och du bedömer att ditt barn och din familj behöver mer omfattande stöd, ska du kontakta enheten för bedömning av servicebehovet för barnfamiljer i ditt område.

I barnfamiljer kan till exempel följande situationer orsaka hög belastning:

- utm ...

Gör så här

För vem och på vilka villkor

Servicen bygger på socialvårdslagen och är avsedd för barn och familjer i Helsingfors som lever i svårt belastande livssituationer och behöver stöd. Behovet av service bedöms för att hitta lämplig hjälp och lämpliga stödformer.

Servicen tillhandahålls av

Helsinfors stad

Ansvarig för tjänsten

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Ansvarig för texten: Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Helsingfors stad
Uppdaterad: 3.6.2023